logo

Product catalogues

Download in .pdf format

HAMMAR 180 serien är utvecklad för 20′ containrar och är en billpåbyggnad. Det är världen lättaste och kortaste sidlastare för fullastade containrar. Välj mellan 12 och 30 tons lyftkapacitet, samt staplande eller ickestaplande. Det finns även ett stort antal tillbehör tillgängliga vilket gör HAMMARN ännu mer flexibel.